Kuusikko tai kuutoskaupungit muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja sekä varhaiskasvatuksen palveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Vuonna 2017 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdehuollon, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen raportit julkaistaan tänä vuonna samoissa kansissa, muut työryhmät tuottavat kukin yhden raportin.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Vuoden 2018 raportit ja niiden ilmestymisaikataulut ovat:

  • Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (1/2018), julkaistaan 4.5.2018.
  • Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (2/2018), julkaistaan 31.5.2018.
  • Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (3/2018), julkaistaan 5.6.2018.
  • Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (4/2018), julkaistaan 15.6.2018.
  • Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2017 (5/2018), julkaistaan 15.6.2018.
  • Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2017 (6/2018), julkaistaan 21.6.2018.
  • Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut vuonna 2017 (7/2018), julkaistaan syksyllä 2018.