blankblank

     


   Tulosta sivu

    Tilaa RSS-syöte

blank
 

Viimeisimmät päivitykset

Viimeisimmät sivupäivitykset

27.05.2016 10:24 Raportit (Päihdehuolto)

17.05.2016 12:44 Raportit (Kehitysvammahuolto)

17.05.2016 12:07 Raportit (Vammaispalvelut)

28.04.2016 10:18 Raportit (Lastensuojelu)

05.04.2016 17:13 Lastensuojelun yhteystiedotKuutostyöryhmien esittely

Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuutostyöryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja sekä päivähoidon palveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Vuonna 2016 toimii seitsemän kuutostyöryhmää, jotka ovat lasten päivähoidon, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdehuollon, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Aikuissosiaalityön työryhmä tuottaa vuoden aikana sekä toimeentulotuen että työllistämispalveluiden raportit. Muut työryhmät tuottavat vuoden aikana kukin yhden raportin. 

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Kuusikko-työstä on valmistui vuonna 2013 tutkija Pekka Borgin tuottama arviointiraportti. Avaa raportti tästä.

blank
blank

© Kuusikko-työryhmä - Trival Oy