Työryhmä tarkastelee varhaiskasvatuksen palveluiden käyttöä ja kustannuksia. Työryhmän tuottamassa raportissa on tietoja kunnallisesta ja kunnan ostopalveluna hankkimasta varhaiskasvatuksesta, yksityisen hoidon tuesta, palvelusetelillä järjestetystä varhaiskasvatuksesta sekä lasten kotihoidon tuesta. Lisäksi raportissa on esiopetukseen ja kunnalliseen kerhotoimintaan liittyviä tietoja. Varhaiskasvatuksen Kuusikko-työryhmä on koonnut myös tietoja erityisestä tuesta varhaiskasvatuksessa. Raportit syntyvät varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän tiiviin yhteistyön tuloksena.

Lasten päivähoidon Kuusikko-vertailua on tehty vuodesta 1993 alkaen. Aluksi vertailussa olivat mukana ainoastaan pääkaupunkiseudun kaupungit, ja vuonna 1995 mukaan tulivat Turku ja Tampere sekä vuonna 2002 Oulu. Laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015. Kuusikko-raportoinnissa käytetään vuodesta 2016 alkaen päivähoito-käsitteen sijaan käsitettä varhaiskasvatus, ja työryhmän nimi on syksystä 2016 alkaen varhaiskasvatuksen työryhmä. Vuosien 2016-2018 aikana työryhmän puheenjohtajana toimii Maija-Liisa Rantanen Turusta.