Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelut ja kustannukset vuonna 2021

Kuutoskaupungeissa tehtiin vuoden 2021 aikana yhteensä 61 638 lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 31 300 lasta eli 9,3 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17-vuotiaasta väestöstä. Palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin yhteensä 16 342. Lastensuojelun tarve todettiin hieman yli viidenneksessä arvioita.

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2021 yhteensä 17 325 lastensuojelun 0-17-vuotiasta asiakasta eli 5,1 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Huhtikuusta 2015 alkaen lastensuojelun asiakkuus on alkanut vasta silloin, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelun palveluille. Lisäksi osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista lapsista saa nyt palvelut yleisen sosiaalihuollon kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten myötä asiakasmäärät laskivat jopa kolmanneksella vuodesta 2014 vuoteen 2016. Tämän jälkeen muutokset vuotuisissa asiakasmäärissä ovat pienentyneet.

Avohuollon asiakkaana oli kuutoskaupungeissa vuoden 2021 aikana yhteensä 13 424 lasta. Avohuollon asiakkaiden määrä laski edellisvuodesta Oulussa, Turussa ja Helsingissä ja kasvoi Vantaalla ja Tampereella. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yhteensä 5 704 lasta, mikä on 1,7 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärästä. Kaikissa kuutoskaupungeissa oli sijoitettuna suhteellisesti eniten 13-17-vuotiaita.

Vuonna 2021 perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista väheni edellisvuoteen verrattuna Tampereella, Helsingissä sekä Oulussa ja kasvoi Turussa, Vantaalla ja Espoossa. Laitoshoidon osuus hoitovuorokausista vaihteli paljon kuntien välillä - Oulun 24,2 prosentista Espoon 53,9 prosenttiin.

Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 443,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. Deflatoidut kustannukset nousivat edellisvuodesta lähes kaikissa kuutoskaupungeissa. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. Sijoitusten osuus kustannuksista vaihteli Oulun 70,2 prosentista Helsingin 79,5 prosenttiin.