Vammaisten palvelujen asiantuntijayöryhmä tuottaa vuosittain raportin, joka kokoaa tietoa sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisista palveluista että vammaispalvelulain (380/1987) mukaisista palveluista kuutoskaupungeissa. Vammaispalvelulain ja kehitysvammahuollon mukaisten palvelujen raportit julkaistiin vuoteen 2015 saakka omina julkaisuinaan. Vammaispalvelujen Viisikko-raportteja on laadittu vuodesta 1998 alkaen ja kehitysvammahuollon vuodesta 2000 alkaen. Oulu tuli molempiin ryhmiin mukaan vuoden 2005 tiedoilla. 

Vuonna 2016 raportit julkaistiin ensimmäistä kertaa samoissa kansissa ja syksyllä 2017 työryhmät yhdistyivät vammaisten palvelujen työryhmäksi. Vuoden 2017 raportti on yhteinen vammaisten palvelujen raportti, jossa vammaisten palveluja tarkastellaan kokonaisuutena. Työryhmien yhdistyminen liittyi sekä tulevaan vammaispalvelulain muutokseen että valmisteltuun valtakunnalliseen muutokseen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusraportoinnissa; sote-tietopaketteihin. 

Vammaisten palvelujen Kuusikko-raporttiin on koottu tietoja palvelujen asiakasmääristä, suoritteista ja kustannuksista. Lisäksi tiedoista esitetään aikasarjoja. Raportissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), ympärivuorokautiset asumispalvelut, kehtiysvammaisten perhehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito. 

Vammaisten palvelujen työryhmän puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Marja Salo Oulusta.