Vanhuspalvelujen asiantuntijatyöryhmä tuottaa vuosittain raportin, jossa tarkastellaan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kuutoskaupungeissa. Vanhusten palvelujen Viisikko-raportteja on tehty vuodesta 1994 alkaen. Ensimmäisinä vuosina mukana olivat Helsinki, Espoo ja Vantaa. Turku ja Tampere tulivat työhön mukaan vuonna 1996 ja Oulu liittyi ryhmään vuoden 2005 alussa. 

Vanhusten palveluja käsittelevässä raportissa tarkastellaan 65 vuotta täyttäneiden osalta seuraavien palvelujen käyttöä ja kustannuksia: kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito, perusterveydenhuollon avohoito, terveyskeskussairaala, kotisairaala, suun terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito. Tietoja tarkastellaan ikäryhmissä 65–74-vuotiaat, 75–84-vuotiaat sekä 65 vuotta, 75 vuotta ja 85 vuotta täyttäneiden osalta. 

Vanhusten palvelujen työryhmän puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Tiina Mäkinen Turusta.